Aller au contenu

Lun di

12:30 13:45
Barre à terre Françoise Philipon

A3

18:30 19:30
MUNZFLOOR® Camille Rau

Tous niveaux

19:30 21:00
Contemporain Emilio Artessero Quesada

A3

19:30 20:45
Classique Zachary Clark

A2

Mar di

12:15 13:30
Stretching Christine Masson

Tous niveaux

19:30 20:45
Contemporain Camille Rau

A1/A2

19:30 20:45
Classique Giuseppe Bucci

A4

Mer cre di

18:30 19:30
Classique Zachary Clark

A1

19:30 20:45
Classique Zachary Clark

A3

Jeu di

12:20 13:35
Barre à terre Françoise Philipon

A2

19:30 20:45
Classique Valentina Paddeu

A2/A3

Ven dre di

12:15 13:30
Stretching Christine Masson

Tous niveaux